Confirmation card with light blue background cross and the holy spirit in Maltese (personalisable)

€ 5.00
Product available
Description

Confirmation card with light blue background cross and the holy spirit in Maltese (personalisable)

Personalisable
Sku

PGC-GCB-002

Outside Text

F'Jum il-Griżma tiegħek Name Oħloq fija qalb safja, O Alla, u spirtu qawwi ġedded fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek

Inside Text

Barkiet fil-ġurnata speċjali tal-griżma tal-isqof

Dimensions

15cm x 15cm

Categories

Boy Confirmation Greeting Cards | Confirmation Cards for Brother | Confirmation Cards for Cousin | Confirmation Cards for Grandson | Confirmation Cards for Nephew | Confirmation Cards for Son

Tags

confirmation | boy | blue | personalisable | Prayer | holy spirit | maltese

You may also like

Menu 0€ 0.00
Top