E - Initial Confirmation Card for Boys, with Holy Spirit in Maltese

€ 5.00
Product available
Description

E - Initial Confirmation Card for Boys, with Holy Spirit in Maltese

Personalisable
Sku

PGC-GCB-008

Outside Text

IL-GRIŻMA TAL-ISQOF TA' Name AWGURI F'DIN IL-ĠURNATA TANT SPEĊJALI GĦAŻIŻ!

Inside Text

"Oħloq fija qalb safja, O Alla, u spirtu qawwi ġedded fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis Tiegħek"

Dimensions

15cm x 15cm

Categories

Boy Confirmation Greeting Cards

Tags

Flower | e | initial | personalisable | maltese | blue tones | floral

You may also like

Menu 0€ 0.00
Top