B - Initial Confirmation Card for Girls, with Holy Spirit in Maltese

€ 5.00
Product available
Description

B - Initial Confirmation Card for Girls, with Holy Spirit in Maltese

Personalisable
Sku

PGC-GCG-007

Outside Text

IL-GRIŻMA TAL-ISQOF TA' Name XEWQAT SBIEĦ F'DIN IL-ĠURNATA TANT SPEĊJALI!

Inside Text

"Oħloq fija qalb safja, O Alla, u spirtu qawwi ġedded fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis Tiegħek"

Dimensions

15cm x 15cm

Categories

Girl Confirmation Cards

Tags

b | initial | confirmation | maltese | personalisable | holy spirit

You may also like

Menu 0€ 0.00
Top