Confirmation card with light blue background cross and the holy spirit in Maltese

€ 3.50
Product available
Description

Confirmation card with light blue background cross and the holy spirit in Maltese

Sku

SGC-GCB-008

Outside Text

F'Jum il-Griżma tal-Isqof Oħloq fija qalb safja, O Alla, u spirtu qawwi ġedded fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek

Inside Text

Il-Mulej ibierkek f'din il-ġurnata tant speċjali u matul ħajtek kollha!

Dimensions

15cm x 15cm

Categories

Boy Confirmation Greeting Cards

Tags

You may also like

Menu 0€ 0.00
Top