Confirmation card with cross, pink sash and dotted background with a prayer for girls in Maltese

€ 3.50
Product available
Description

Confirmation card with cross, pink sash and dotted background with a prayer for girls in Maltese

Sku

SGC-GCG-012

Outside Text

F'Jum il-Griżma tal-Isqof Oħloq fija qalb safja, O Alla, u spirtu qawwi ġedded fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek

Inside Text

Il-Mulej ibierkek f'din il-ġurnata tant speċjali u matul ħajtek kollha!

Dimensions

15cm x 15cm

Categories

Girl Confirmation Cards | Confirmation Cards for Cousin | Confirmation Cards for Daughter | Confirmation Cards for Granddaughter | Confirmation Cards for Niece | Confirmation Cards for Sister

Tags

You may also like

Menu 0€ 0.00
Top