Confirmation card with cross and blue sash with a prayer for girls

€ 3.50
Product available
Description

Confirmation card with cross and blue sash with a prayer for girls

Sku

SGC-GCG-013

Outside Text

F'Jum il-Griżma tal-isqof Oħloq fija qalb safja, O Alla, u spirtu qawwi ġedded fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek

Inside Text

Il-Mulej ibierkek f'din il-ġurnata tant speċjali u matul ħajtek kollha!

Dimensions

15cm x 15cm

Categories

Girl Confirmation Cards

Tags

You may also like

Menu 0€ 0.00
Top